Müügitingimused

Spaa teenuste broneeringukeskkonna müügitingimused

1. Üldtingimused

1.1. Müügitingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja spaa teenuste broneeringukeskkonna (edaspidi spaa teenuste broneeringukeskkond) omaniku OÜ Tervise Paradiis (edaspidi Tervise Paradiis), aadress Side 14 Pärnu 80010, registrikood 10559955 vahel spaa teenuste broneeringukeskkonna vahendusel teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad spaa teenuste broneeringukeskkonna vahendusel teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Spaa teenuste broneeringukeskkonnas tohib tehinguid teha vähemalt 18 aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud tellimuste tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades on tasu maksmine sooritatud.

2. Hinnainfo ja maksetingimused

2.1. Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu. Broneeringukeskkonnas näidatud hinnad teistes valuutades on informatiivsed.
2.2. Jälgige tähelepanelikult valitud hinnainfot. Ettemaks on kohustuslik kõikidele tellitud toodetele ja teenustele.

2.3. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kogu müügihinna. Tasu maksmisega kinnitab klient, et on tutvunud kõikide teenusepakkuja poolt spaa teenuste broneeringukeskkonnas kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid. Tasumine toimub väljaspool spaa teenuste broneeringukeskkonda turvalises maksekeskkonnas. Tervise Paradiisil puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3. Tellimus, tellimuse tühistamine ja raha tagastamine

3.1. Tellimuse tegemisel palun sisestage spaa teenuste broneeringukeskkonnas nõutud andmed. Teie tellimus on kinnitatud, kui olete saanud tellimuse kinnituse.

3.2. Tellimuse esitamiseks on vajalik pangakaardi olemasolu.

3.3. Tellimust saab tühistada kuni 3 päeva (72 tundi) enne teenuse alguse kuupäeva. Tellimuse tühistamiseks palume saata teade e-postile: medic@spa.ee

Ettemaksu tagastamisel on Tervise Paradiisil õigus pidada kinni teenustasuna 10% ettemakstud summast.
3.4. Tellimuse muutmiseks tehke uus tellimus ja tühistage eelmine. Uue tellimuse tegemisel võib olla muutunud hind ja saadavus.
3.5. Hilisemal annulleerimisel või teenusele mittesaabumisel, on Tervise Paradiisil õigus ettemakstud summat mitte tagastada. Kui Tervise Paradiis on spetsiaalselt teie broneeringuga seoses mingeid kulusid kandnud, tuleb need hüvitada.

3.6. Juhul, kui klient on tellimusest taganenud õigeaegselt, tagastab Tervise Paradiis kliendile ostusumma võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul tühistamise soovi jõudmisest meiliaadressile medic@spa.ee. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4. Kliendi isikuandmete töötlemine

4.1. Tervise Paradiis töötleb kliendi poolt spaa teenuste broneeringukeskkonnas sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, telefon) eelkõige tellimuse täitmiseks ning vastavalt Tervis Spaa Grupp privaatsuspoliitikale http://www.terviseparadiis.ee/ettevotestet/privaatsuspoliitika .

5. Muu

5.1. Kliendi ja Tervise Paradiisi vahel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.